Bu yazımda sizle MySQL PDO yapısı ile veritabanı bağlantısı nasıl kurulur onu anlatacağım. Öncelikle bir config.php dosyası oluşturalım. <?php $dsn = 'mysql:dbname=DATABASEADI;host=LOCALHOST'; $user = 'KULLANICIADI'; $password = '123456'; try { $db = new PDO($dsn,